Teplota a vlhkosť

Zaujíma Vás aká je aktuálna teplota a vlhkosť vo Vašej kancelárii, sklade, výrobe, serverovni, ... ? Naše veľkoplošné nástenné LED displeje série NDA vám zobrazia tieto informácie vo veľkom a dobre čitateľnom formáte. V ponuke máme displeje s interným (plug-in) alebo externým snímačom teploty a vlhkosti. Displeje aj snímače (teplomery a vlhkomery) majú možnosť pripojenia k sieti LAN Ethernet alebo k sériovej linke RS485 a priebežne monitorovať tieto údaje na PC prostredníctvom logovacieho softvéru DataLoggerTH. Táto aplikácia je dostupná na stiahnutie z internetových stránok ELEN. Logovanie údajov je takisto možné aj priamym pripojením displeja k PC prostredníctvom portu USB. 

Monitorovanie teploty a vlhkosti vzduchu - ponuka displejov a snímačov

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 12DC LAN

Cena bez DPH: 176,00 €
Cena s DPH: 211,20 €

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 12DC WIFI

Cena bez DPH: 178,00 €
Cena s DPH: 213,60 €

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 PoE LAN

Cena bez DPH: 180,00 €
Cena s DPH: 216,00 €

Možné spôsoby zapojenia

Nižšie sú uvedené niektoré možné spôsoby zapojenia veľkoplošných displejov na meranie teploty / vlhkosti vzduchu s internými (zasúvacími) alebo externými snímačmi teploty a vlhkosti vzduchu. V závislosti od komunikačného rozhrania môžu byť tieto zariadenia použité ako samostatné jednotky alebo v sieťovom systéme RS485, LAN alebo LAN PoE.

LED displej s externým snímačom teploty a vlhkosti vzduchu

nda_schemy_web-2


LED displej s interným (zasúvacím) snímačom teploty a vlhkosti vzduchu

nda_schemy_web-3


Sieť RS485, LED displej s externým snímačom teploty a vlhkosti vzduchu

nda_schemy_web-4

 Sieť RS485, LED displej s interným (zasúvacím) snímačom teploty a vlhkosti vzduchu
nda_schemy_web-5


Sieť LAN Ethernet, LED displej s externým snímačom teploty a vlhkosti vzduchunda_schemy_web-6


Sieť LAN Ethernet, LED displej s interným (zasúvacím) snímačom teploty a vlhkosti vzduchu nda_schemy_web-7


Sieť LAN Ethernet, LED displeje a externé snímače teploty a vlhkosti vzduchunda_schemy_web-8


Možné sieťové zapojenia, vrátane snímačov a displejov s rozhraním PoE LANnda_schemy_web-9


Funkcia farebná teplota

Zobrazovaná hodnota postupne mení farbu v závislosti od nameranej teploty a vlhkosti.
(Táto funkcia platí len pre displeje s farebnými LED modulmi.)

nda_schemy_web-1