Informačné systémy pre cestujúcich

Informačné systémy pre cestujúcich sú nevyhnutnou súčasťou každej modernej stanice. Ich používanie výrazne ovplyvňuje komfort a bezpečnosť cestujúcich vo verejnej osobnej doprave. Moderné informačné systémy pre cestujúcich sú počítačom riadené automatizované systémy pracujúce v reálnom čase. Cestujúcim sú aktuálne informácie o dopravných spojoch a organizácii dopravy poskytované prostredníctvom informačných hlásení cez staničný rozhlas aj formou vizuálnych informácií zobrazovaných na veľkoplošných informačných tabuliach.

Pre tieto informačné systémy firma ELEN vyrába špeciálne typy veľkoplošných displejov na báze LED. Tieto displeje sa vyznačujú vynikajúcimi zobrazovacími parametrami, dlhodobou životnosťou, vysokou odolnosťou a spoľahlivosťou. Sú preto vhodné pre použitie v informačných systémoch pre všetky druhy verejnej osobnej dopravy (železničná, autobusová, letecká aj lodná).

V spolupráci s ďalšími partnermi firma ELEN zabezpečuje komplexné dodávky informačných systémov pre cestujúcich, ktoré v sebe zahrňujú všetky technické aj programové prostriedky tvoriace ucelený informačný systém.

Hlasový a vizuálny informačný systém HaVIS

odchodova_tabula_poprad_700


Systém HaVIS je moderný informačný prostriedok pre poskytovanie aktuálnych informácií o vlakovej doprave pre cestujúcich na železniciach. Je tvorený súborom technických a programových prostriedkov, ktoré zabezpečujú automatizované generovanie zvukových hlásení pre cestujúcich prostredníctvom staničného rozhlasu a súčasne poskytujú tieto informácie vo vizuálnej forme na zobrazovacích tabuliach umiestnených v priestoroch železničnej stanice. 

Informačný systém HaVIS je realizovaný tak, aby umožňoval plne automatizovanú prevádzku. Jeho moderná koncepcia umožňuje budovanie informačnej siete pre ucelené traťové úseky s možnosťou riadenia lokálnych informačných systémov z centrálneho dispečerského pracoviska. 
 
Významnou súčasťou systému HaVIS sú moderné informačné tabule typovej série TDR 76-16 a TDR 99-16. Tieto tabule s vysokým rozlíšením zobrazovacej plochy zabezpečujú vysokú kvalitu zobrazovania vizuálnych informácií a vďaka systému automatickej regulácie jasu zaručujú dobrú čitateľnosť v akýchkoľvek svetelných podmienkach. Odchodové, príchodové, podchodové a nástupištné veľkoplošné tabule poskytujú cestujúcim informácie o jednotlivých vlakových spojoch a aktuálnych zmenách vlakovej dopravy. Zobrazovacia časť tabúľ je vyrobená na báze novej generácie zobrazovacích prvkov LED s vysokou svietivosťou, dlhodobou  životnosťou a extrémnou odolnosťou. Nové informačné tabule série TDR sa vyznačujú nízkymi prevádzkovými nákladmi a minimálnymi nárokmi na údržbu a servis.  

Informačný leták

Stručný informačný leták systému HaVIS si môžete stiahnuť tu:

Informačný list

Informačný prospekt HaVIS (pdf)

Popis informačného systému HaVIS

Podrobný popis systému HaVIS máte k dispozícii v komprimovanom zip súbore, ktorý obsahuje dokumenty:

  • Popis informačného systému HaVIS
  • Príloha 1 – schéma HaVIS
  • Príloha 2 – popis prijímača GPS
  • Príloha 3 – popis komunikačnej jednotky HaVIS
  • Príloha 4 – informačné tabule TDR 16 s vysokým rozlíšením

Informačný list

Popis informačného systému HaVIS (pdf dokumenty v zip súbore)

Fotogaléria – tabule a príslušenstvo HaVIS