Obchodné podmienky pre nákup cez E-shop ELEN

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom obchode E-shop ELEN. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj priamo na naše obchodné oddelenie sales@elen.sk .

Úvod

Spoločnosť ELEN, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Poskytuje služby a výrobky v oblasti veľkoplošných zobrazovacích displejov a zákazkovej elektroniky. Je to stabilná firma, a preto obchodovanie s ňou je bezpečné. Pri predaji cez internet dáva zákazníkovi právo vrátiť tovar do 30 dní bez udania dôvodu. Na výrobky s hodnotou 120,00 EUR a viac, zakúpené cez E-shop, je doprava v rámci Slovenskej republiky poskytovaná bezplatne.

Predávajúcim je firma:

ELEN, s.r.o.
Ľubochnianska 16
080 06 Ľubotice

Daňové údaje:

IČO: 17077389
DIČ: 2020518104
IČ DPH: SK2020518104

Firma je registrovaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 75/P

Kontaktné údaje:

Telefón: 051-773-3700
Fax: 051-759-9142
e-mail: sales@elen.sk

Bankové údaje:

Banka:   ČSOB a.s., pobočka Prešov
IBAN:     SK50 7500 0000 0001 1330 0093
SWIFT:  CEKOSKBX

Postup pri objednávaní

  1. V obchode môže nakupovať registrovaný aj neregistrovaný užívateľ.
  2. Vyberte si tovar, jeho príslušenstvo a vložte ho do košíka. V nákupe môžete pokračovať ďalej.
  3. Ak máte v košíku všetko, čo potrebujete, prejdite do pokladne. Tu zadajte dodaciu a fakturačnú adresu, spôsob dopravy a platby, prípadne poznámku k objednávke.
  4. V poslednom kroku obchod skontroluje Vaše údaje. Ak je všetko správne, záväzne potvrďte objednávku.
  5. Obchod Vám automaticky potvrdí príjem objednávky e-mailom.
  6. Objednávky spracujeme do 24 hodín od jej prijatia (v pracovných dňoch). Dodávka je expedovaná v čo najkratšom termíne, bežne do 1 týždňa.

Dodanie tovaru a platba

Pre dopravu tovaru uprednostňujeme služby kuriérskej spoločnosti podľa vlastného výberu. Na požiadanie zaistíme aj dodávky Slovenskou poštou. Možný je aj osobný odber v sídle spoločnosti. Pri objednávke v hodnote nad 66,- EUR je doprava zadarmo. (Pri doručení v rámci Slovenska.)

Cena dopravy za LED žiarovky a trubice je len 3,60 EUR s DPH, bez ohľadu na objednané množstvo!

Platbu tovaru požadujeme predom. Akceptujeme predfaktúru, dobierku, alebo platbu v hotovosti. Osobný odber je potrebné dohodnúť predom.

Ceny uvedené v internetovom obchode E-shop ELEN sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť zakúpený tovar bez udania dôvodu do 30 dní od prevzatia zásielky . Tovar je potrebné vrátiť v orginálnom balení, nepoškodený, nepoužitý, kompletný na náklady kupujúceho. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. Cena za tovar bude vrátená späť kupujúcemu po skontrolovaní vráteného tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť z nášho internetu kliknutím na tento link.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácie obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na sales@elen.sk , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu chybný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu E-shop ELEN sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 15.06.2009.