Zákazkové LED displeje

Nenašli ste vhodné riešenie v našej ponuke štandardných displejov?

Náročnejším zákazníkom ponúkame aj zákazkové riešenia. Konštrukčné prevedenie zobrazovacích modulov ako aj samotnej mechaniky vieme prispôsobiť potrebám uživateľov. Stačí ak nám dáte vedieť Vaše požiadavky.  Môžete na to využiť automatizovaný formulár, ktorý nájdete na tejto linke – požiadavkový formulár.

Pre názornosť si môžete pozrieť zoznam niektorých zákazkových displejov, ktoré sa už v minulosti realizovali:

 

Počet dní bez úrazu

Bezpečnosť pri práci je prioritou každej spoločnosti a pracovným úrazom sa chce vyhnúť každý. Motiváciou dodržiavania zásad BOZP môže byť aj zobrazovanie počtu dní bez úrazu na veľkoplošnom LED displeji. Rozmerové a grafické vyhotovenie LED panela môže byť rôzne, podľa požiadavky zákazníka.

Zobrazovanie plánu výroby

Potrebujete vedieť aký je aktuálny stav výroby? Naše displeje vám pomôžu sledovať počet kusov plánovaných a vyrobených výrobkov. Stačí ak si nastavíte plánovanú hodnotu pomocou diaľkového ovládača a pripojíte snímač, ktorý bude počítať výrobky (napr. fotobunka, indukčný snímač a pod.)

 

Displeje PHM pre čerpacie stanice

Displeje pre čerpacie stanice zobrazujú aktuálne ceny pohonných hmôt. Pre túto oblasť ponúkame veľkoplošný panel na zobrazovanie cien PHM alebo samostatné zobrazovacie moduly pre totemové panely. Stačí ak nám dáte vedieť Vašu požiadavku.