Číselné displeje pre priemyselné aplikácie

Veľkoplošné číselné displeje sú programovateľné zariadenia na zobrazovanie číselných informácií. Sú vyrábané na báze vysokosvietivých 7-segmentových LED modulov alebo diskrétnych supersvietivých eliptických LED, ktoré svojimi parametrami zabezpečujú veľmi dobré zobrazovacie vlastnosti a dlhdobú životnosť.

Tieto zariadenia s dosahom čitateľnosti do niekoľkých desiatok metrov slúžia predovšetkým ako výstupné zobrazovacie zariadenia elektronických informačných, riadiacich alebo monitorovacích systémov, prípadne ako autonómne zobrazovače ovládané číselnou klávesnicou.

Technické parametre a vonkajšie prevedenie z hľadiska dizajnu a kvality krytia sú prispôsobené požiadavkám konkrétnej aplikácie, pre ktorú sú určené.

Informačný list Katalógový list série NDI a NDU (pdf)

Aplikácie displejov:

Displeje sa používajú ako externé zobrazovače v priemyselných váhových systémoch (tzv. weight indicator), na mostových a portálových žeriavoch, ako počítadlá kusov vo výrobe, počítadlá návinu (dĺžky navinutého materiálu), na zobrazovanie teploty technologických procesov, na zobrazovanie otáčok za minútu a pod. Podľa požiadavok zákazníka je možné z LED modulov NDI resp. NDU na mieru vyskladať zobrazovaciu tabuľu podľa potreby, najčastejšie použitie (z našej praxe) je pre monitorovanie výroby (rôzne parametre výrobných liniek, napr. plán výroby, počet vyrobených kusov, rozdiel, percento plnenia plánu; počet vyrobených kusov, počet zmätkov, čistý stav výroby; šírka výrobku 1, šírka výrobku 2, hmotnosť; a pod.) Tabule sú pripojiteľné pomocou rozhrania Ethernet k miestnej sieti a môžu tak byť riadené z technologického PC. Sú aj iné možnosti pripojenia, napr. k jednotke PLC rozhraním RS-232 alebo RS-485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet TCP/IP alebo LonWorks. Priemyselné snímače veličín sú obvykle vybavené prúdovým 4-20mA (0-20mA) alebo napäťovým 0 – 10V výstupom, po doplnení príslušného interného prevodníka je možné k displejom pripojiť aj takéto snímače. Riešili sme tiež pripojenie inkrementálneho snímača s kvadratúrnym výstupom (IRC) ku displeju pre zobrazovanie meranej dĺžky.

Číselné LED displeje ťažký priemysel - pre interiér

Displeje série NDI sú zariadenia do náročných priemyselných podmienok, určené na zobrazovanie výstupných číselných hodnôt z merania rôznych fyzikálnych veličín (hmotnosť, teplota, rýchlosť,...). Kryt displejov je osvedčenej dvojplášťovej konštrukcie z oceľových plechov galvanicky pozinkovaných a povrchovo upravených práškovou farbou. Antireflexné dymové čelné krycie sklo je z 5mm PMMA a zabezpečuje dobrý kontrast. Na obmedzenie vplyvu vibrácií je vnútorná elektronika pružne umiestnená na silentblokoch.

Priemyselné napájacie a údajové konektory zaručujú spoľahlivé elektrické pripojenie. Displeje majú pohyblivú desatinnú čiarku. Na voľnú plochu displeja vpravo od číslic je možné umiestniť fixný popis podľa požiadavky, napr. mernú jednotku (napr. kg, t, m, t/min, m/sec, ks a pod.).

Číselné LED displeje ťažký priemysel - pre exteriér

Pre použitie v exteriéri sú vhodné displeje série NDI...H65, ktoré sú osadené supersvietivými eliptickými LED so zväčšeným pozorovacím uhlom vo vodorovnej rovine, čo zabezpečuje dobrú čitateľnosť a široký pozorovací uhol aj za slnečného svetla.

Univerzálne číselné displeje pre ľahký priemysel - séria NDU

Displeje série NDU majú v porovnaní s displejmi NDI menej robustnú mechanickú konštrukciu vhodnú do ľahkého priemyslu, ktorá neopôsobí rušivo ani v kancelárskom prostredí.

Rámček je vyrobený z hliníkového profilu s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou eloxom platinovosivej (titanovej) farby. Na rozdiel od série NDI elektronika je upevnená bez odpruženia.

Číselné LED displeje - séria NDE

Displeje série NDE majú jednoduchú konštrukciu s krytím IP20 vhodnú pre kancelárske prostredie.

Rámček je vyrobený z hliníkového profilu s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou eloxom platinovosivej (titanovej) farby. Na rozdiel od série NDU nemá antireflexné predné sklo a priemyselné konektory na zadnom paneli. Napájací kábel je vyvedený cez priechodku v zadnom paneli. Dátový konektor alebo terminál je na zadnom paneli. Typ konektora závisí od použitého rozhrania (RS232, RS485, Ethernet TCP/IP, 4-20 mA, 0-10 V).

Váhové displeje - séria NDI...W, NDE...W

Displeje série NDI...W a NDE...W sú rovnakej konštrukcie a vlastností ako základna séria NDI a NDU, sú však doplnené o špeciálne symboly a sú určené pre váhové aplikácie. Pre použitie v exteriéri sú vhodné typy NDI...W H65, s osadenými supersvietivými eliptickými LED. Pre použitie v menej náročnom interéri ľahkého priemyslu je možné použiť displeje série NDE...W L20.

Displeje pre použitie s váhovými systémami umožňujú okrem číselného údaja zobrazovať (v závislosti od protokolu):

  • vynulovaný ustálený stav (-O- na displeji)
  • neustálenú váhu (bliká číselný údaj hmotnosti)
  • váhu tara (striedavo preblikuje na displeji tara a údaj)
  • pretečenie (zobrazí sa out)
  • chybu riad. jednotky (zobrazí sa err)

Aplikácie:

Tieto displeje sú špeciálne určené ako externé zobrazovače (tzv. weight indicator) k rôznym typom priemyselných váhových systémov, kde sa naplno využíva ich zobrazovací potenciál (jednotky hmotnosti, ustálený stav, čistá váha, ...). Niektorí naši zákazníci ich montujú napr. na portálové žeriavy na zobrazovanie hmotnosti bremena (pripojené ku príslušnej vážiacej elektronike, ktorá však nie je predmetom našej dodávky).