Sídlo firmy ELEN

ELEN, s.r.o.
Ľubochnianska 16
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

E-mail:

Tel.:
+ 421-51-77 33 700

+ 421-51-75 99 140
GSM brána:
+ 421-911-637716  (T-Mobile)

+ 421-905-637717  (Orange)

Registrácia v OR:
Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 75/P  

IČO: 17077389
DIČ: 2020518104
IČ DPH: SK2020518104

Číslo účtu EUR:
IBAN:  SK50 7500 0000 0001 1330 0093
Banka: ČSOB a.s., pobočka Prešov