Textové displeje

Veľkoplošné textové displeje (alebo alfanumerické displeje) sú programovateľné zariadenia na zobrazovanie textových informácií. Tieto informácie môžu byť statické alebo dynamické (pohyblivé texty). Zobrazované texty sú zadávané užívateľom z PC prostredníctvom štandardnej sériovej linky (RS232, RS485), sieťovej linky Ethernet (TCP/IP) alebo priemyselnou linkou Profibus DP. Špeciálny program na prípravu, simuláciu a programovanie textov do displeja je súčaťou dodávky.

Displeje sú vyrábané na báze vysokosvietivých diskrétnych LED prvkov, ktoré svojimi parametrami zabezpečujú veľmi dobré zobrazovacie vlastnosti a dlhdobú životnosť. Vysokú kvalitu zobrazenia zabezpečuje aj zabudovaná automatická regulácia jasu a špeciálne antireflexné sklo PERSPEX s optickým filtrom.

Tieto zariadenia s dosahom čitateľnosti do niekoľkých desiatok metrov slúžia predovšetkým ako výstupné zobrazovacie zariadenia elektronických informačných, riadiacich alebo monitorovacích systémov, prípadne ako autonómne zobrazovače reklamných šotov.

Technické parametre a vonkajšie prevedenie z hľadiska dizajnu a kvality krytia sú prispôsobené požiadavkám konkrétnej aplikácie, pre ktorú sú určené.

Aplikácie

Alpfanumerické textové displeje je možné použiť pre rôzne súkromné, komerčné alebo priemyselné aplikácie. V minulosti sme realizovali tieto displeje pre rôzne aplikácie našich zákazníkov. Niektoré z nich sú napríklad:

 • zobrazovanie reklamných správ, tzv. šotov v interiéri alebo na fasáde budov (nákupné centrá a pod.);
 • zobrazovanie špeciálnych ponúk pre zákazníkov (banky a rôzne úrady);
 • informácie pre pacientov a lekárov v nemocniciach;
 • zobrazovanie mimoriadnych udalostí (Metro Praha);
 • aktuálne informácie o stave dopravy;
 • navigácia kamiónov na parkovisku;
 • zobrazovanie výsledkov volieb;
 • zobrazovanie aktuálneho stavu výroby;
 • zobrazovanie technologockých postupov a havarijných stavov;
 • informácie pre zákazníkov umývačiek áut;
 • informácie pre lodnú dopravu (plavebná komora Gabčíkovo);
 • informačné systémy pre cestujúcich ŽSR, odchody/príchody vlakov;
 • ...plus mnohé iné podľa požiadaviek zákazníka.

PDF

Všeobecný katalógový list série TDU (pdf)

Katalógový list série TDU 76-10/xxx...H20(H43) (pdf)

Katalógový list série TDU 99-16/xxx...H54 (pdf)

Katalógový list série TDU 122-16/xxx...H54 (pdf)

Katalógový list série TDU 200-20/xxx...H54 (pdf)

Katalóg

Nakoľko sa textové displeje v prevažnej miere výrabajú na zákazku, v tomto katalógu nájdete iba niekoľko typov štandardne vyrábaných displejov. V prípade záujmu o textový displej nás neváhajte kontaktovať na a my Vám vyhotovíme ponuku podľa Vašej požiadavky. Ukážky niektorých textových displejov si môžete pozrieť aj v obrázkovej Galérii produktov.

Textové displeje pre vnútorné prostredie

Displeje pre použitie v interiéri.