Meranie a zobrazovanie teploty vzduchu - Veľkoplošný LED teplomer
s externým snímačom
CDN 100/3 T RG L20 230AC 1WIRE

Cena bez DPH: 286,00 €
Cena s DPH: 343,20 €
Počet
Do košíka

Popis

Použitie:

Zostava číselného displeja, snímača teploty a ručného IR ovládača je určená pre meranie a zobrazovanie teploty vzduchu vo veľkom formáte. Teplotný snímač sa pripája k displeju pomocou kábla a môže byť umiestnený od displeja do vzdialenosti 2 m. Displej je vybavený vysoko svietivými dvojfarebnými 7-segmentovými LED modulmi s výškou znaku 10 cm. Farbu zobrazovaných LED znakov je možné nastaviť diaľkovým ovládačom IR plynule od červenej cez oranžovú, žltú, žltozelenú až po zelenú. Inak povedané, je možné nastaviť ľubovoľnú farbu, ktorá vznikne zmiešaním červenej a zelenej farby.

Ďalšou zaujímavou funkciou, ktorá sa dá zapnúť, je režim tzv. farebnej teploty. IR ovládačom sa nastaví dolný a horný limit teploty. Pod dolným limitom, napr. pod 10˚C, je hodnota teploty zobrazená zelenou farbou. Nad horným limitom, napr. nad 27˚C, je hodnota teploty zobrazená  červenou farbou. Medzi dolným a  horným  limitom, teda medzi napr. 10 ˚C a 27 ˚C, sa farba zobrazovaných LED znakov mení v závislosti od nameranej hodnoty teploty plynule od zelenej cez žltú po červenú. Čím je teplota bližšie k dolnému limitu, tým je farba zelenšia a čím bližšie k hornému limitu, tým je farba viac červená.

Displej je taktiež vybavený sériovým komunikačným rozhraním RS485, ktoré umožňuje užívateľovi prepojiť displej prostredníctvom konektora RS485 k počítaču. (Môže byť potrebný prevodník RS485/USB). Namerané hodnoty je možné zobrazovať na počítači v softvérovej aplikácii DataLoggerTH a uložiť ich do databázovej tabuľky pre neskoršie vyhodnocovanie (použitím funkcie exportu do Microsoft Excel).

Konštrukcia displeja pozostáva z elegantného eloxovaného hliníkového rámu, tmavého predného skla a oceľového zadného plechu, pokrytého čiernou práškovou farbou. Tieto displeje sú vhodné pre použitie v interiérovom prostredí, ale snímač teploty môže byť umiestnený v interiéri alebo exteriéri. K displeju je pripojený flexibilný napájací kábel pre napájanie 230 VAC. Diaľkový IR ovládač má dosah 25 m.

temperature-led-display-cdn-100-3-t-rg-l20-230ac-1wire-color