GPS Network Time Server RS485

Popis

V prípade dlhšej vzdialenosti (viac ako 10 m) medzi digitálnymi hodinami NDC a časovým prijímačom GPS Receiver 67 5DC RS232, je potrebné zakúpiť aj GPS Network Time Server RS485 (pozri katalógový list číslo 1: Možnosti synchronizácie času prostredníctvom GPS).

Časový prijímač GPS Receiver 67 5DC RS232 je pripojený ku krabičke GPS Network Time Server RS485. Štandardná dĺžka kábla pre prijímač GPS Receiver 67 5DC RS232 je 5 m, maximálne však 10 m. Dĺžka kábla medzi krabičkou GPS Network Time Server RS485 a digitálnymi hodinami môže byť až 100 m. (Predvolene je dĺžka kábla medzi GPS Network Time Server RS485 krabičkou a digitálnymi hodinami 5 m, je však možné kúpiť dlhší kábel.) GPS Network Time Server RS485 konvertuje komunikačné rozhranie RS232 na RS485, ktoré môže mať veľmi dlhý kábel.

Dokumentácia na stiahnutie

PDF

 1. Možnosti synchronizácie času prostredníctvom GPS (PDF)
 2. GPS Receiver 67 5DC RS232 – zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu
  (zapojenie s jednými digitálnymi hodinami NDC) (PDF)
 3. GPS Network Time Server RS485 – zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu
  (zapojenie s jednými digitálnymi hodinami NDC) (PDF)
 4. GPS Network Time Server RS485 – zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu
  (zapojenie s viacerými digitálnymi hodinami NDC) (PDF)
 5. Digitálne hodiny NDC v Systéme jednotného času – master hodiny Network Time Server
  s výstupmi 4x RS485
  (zapájacia schéma – montáž do skrine typu "Rack" alebo "Schrack") (PDF)

Súvisiace produkty:

Na stiahnutie