Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Hodiny série NDC sú určené na zobrazovanie času, dátumu a teploty v číselnom tvare. Pri ich konštrukcii sa kládol maximálny dôraz na vysokú funkčnú spoľahlivosť a estetický vzhľad. Modely NDC 57/...m a 100/...m sú vhodné najmä pre použitie v architektonicky náročných interiéroch bánk, vo verejných inštitúciách, firmách a pod.. Štandardne sú dodávané v platinovosivom rámčeku.

Ako zobrazovacie prvky sú použité supersvietivé 7-segmentové LED číslicovky. Väčšie typy NDC 160/x, 212/x sú určené pre použitie vo vonkajšom prostredí alebo v priemyselných podmienkach. Majú dvojplášťové krytie s vnútorným oceľovým a vonkajším hliníkovým rámom.

Tieto typy série NDC používajú vysoko-svietivé červené LED čo umožňuje ich dobrú viditeľnosť v aj na slnečnom svetle.

Úroveň jasu displejov je riadená manuálne alebo automaticky v závislosti od úrovne okolitého svetla. Ku všetkým typom hodín môže byť pripojený lokálny alebo vzdialený teplotný snímač a prijímač GPS (prípadne iné synchronizačné zariadenie), čo umožňuje dosiahnuť dlhodobú presnosť bez nutnosti nastavovania času. Užívateľ si môže zvoliť, či chce automatické prestavenie času z letného na zimný a naopak pri jeho zmene. Na presné odmeriavanie časového intervalu je možné využiť funkciu stopiek alebo odpočítavania. K dispozícii je spínaný kontakt vstavaného relé, ktorý je ovládaný na základe ukončenia odpočítavania alebo podľa naprogramovaných časových intervalov, čo umožňuje použiť hodiny aj na riadenie zvonenia v školách. Hodiny sú pripravené na budovanie systémov jednotného času - ich synchronizácia v sieti je zabezpečená pomocou vzájomného prepojenia zbernicou NDC-net (rozhranie RS-485, 2-žilový kábel) a nakonfigurovaním užívateľom.

Hodiny umožňujú naprogramovať dobu zobrazovania času, dátumu, teploty, stopiek a odpočítavania a striedať uvedené údaje, čím je možné prispôsobiť zobrazovanie individuálnym požiadavkám. Naviac je možné užívateľsky nastaviť časový posun, čo dovoľuje aj pri synchronizácii (napr. GPS) ich použitie v rôznych časových pásmach. Nastavovanie a programovanie hodín je bezdrôtové pomocou IR diaľkového ovládača (ako u TV). Pri použití externej časovej synchronizácie (napr. GPS prijímač) sa dátum a čas nastavujú automaticky!

Konštrukčné prevedenie hodín je prispôsobené pre inštaláciu na zvislú stenu, typy NDC 160/x a 212/x sú štandardne dodávané s naklápacou montážnou konzolou.

Vlastnosti série NDC podrobne

 • Čas - zobrazenie Hodiny:Minúty resp. Hodiny:Minúty:Sekundy, nastavenie časového pásma, korekcia času o ±23 hodín 59 minút, možnosť automatického prepínania letný/zimný čas;
 • Dátum - zobrazenie Deň:Mesiac resp. Deň:Mesiac:Rok;
 • Teplota - rozsah zobrazenia -99° ÷ -10°, -9.9° ÷ 99.9° resp. -99°C ÷ -10°C, -9.9°C ÷ 99.9°C, ak je pripojený lokálny alebo vzdialený snímač teploty;
 • Stopky - Štart/Stop/Medzičas/Nulovanie, rozlíšenie na stotiny sekúnd, automatické zníženie rozlíšenia na sekundy po naplnení rozsahu, ovládanie pomocou DO, lokálneho alebo vzdialeného kontaktu
 • Counter - count-up (počítanie hore) alebo count-down (odpočítavanie) – nastaviteľný limit, automatické prepínanie formátu zobrazovania, Štart/Stop/Resume/Nulovanie, rozsah 1s až 99 dní, 23 hodín, 59 minút, 59 sekúnd, zopnutie výstupu interného a vzdialeného relé po dosiahnutí limitu, ovládanie pomocou DO, lokálneho alebo vzdialeného kontaktu;
 • Režim spínacích hodín - programovanie 16 časových intervalov zopnutia vstavaného alebo vzdialeného relé, nastavenie dĺžky zopnutia relé 0.01 - 99s, nastavenie dní zopnutia (týždenný kalendár pondelok - nedeľa);
 • Striedanie zobrazenia vyššie uvedených údajov programovateľné užívateľom v rozsahu 0 - 60s;
 • Možnosť zapájania hodín do siete jednotného času pomocou zbernice NDC-net;
 • Možnosť pripojenia synchronizačného modulu GPS (za príplatok aj s galvanickým oddelením) ku hodinám pomocou zbernice NDC-net;
 • Možnosť pripojenia lokálneho alebo vzdialeného teplotného snímača;
 • Presnosť zobrazovania času je ±5 s/mesiac autonómne (v rozsahu teplôt +20°C ÷ +30°C) resp. podľa presnosti pripojeného synchronizačného zariadenia (napr. GPS);
 • Vstupy/výstupy - rozhranie RS-485 pre zbernicu NDC-net (za príplatok aj s galvanickým oddelením), vstup pre pripojenie lokálneho tlačidla pre ovládanie stopiek/countera (za príplatok aj s galvanickým oddelením), vstup pre pripojenie lokálneho snímača teploty, spínaný výstup relé 2A/250VAC, ktorý je ovládaný counterom alebo režimom spínacích hodín;
 • Automatická alebo manuálna regulácia jasu v závislosti od okolitého osvetlenia v 15 krokoch;
 • Nastavovanie a programovanie hodín bezdrôtovo pomocou IR diaľkového ovládača do 20 m.

Štandardné príslušenstvo:

 • protikus napájacieho konektora (modely NDC 160/...m a 212/...m);
 • naklápacia konzola pre montáž na stenu (NDC 160/...m a 212/...m);
 • sieťový adaptér 230VAC / 12VDC, 0.5A pri modeloch na 12V= napájanie NDC ... 12DC.

Voliteľné príslušenstvo:

 • diaľkový IR ovládač pre manuálne nastavovanie (dosah do 20 m);
 • synchronizačný modul GPS (za príplatok s galvanickým oddelením);
 • lokálny teplotný snímač

Aplikácie:

Digitálne hodiny nachádzajú uplatnenie jednak ako samostatné autonómne hodiny, ale častejšie ako súčasť systému jednotného času riadeného prijímačom signálu GPS, typickým príkladom sú letištné haly, železničné nástupištia, výrobné haly, administratívne budovy, telocvične, šatne a pod. Uplatnenie nájdu aj pri dochádzkových systémoch. Často je využívaná funkcia odpočtu času do konkrétnej udalosti, napr. do konca roka, do otvorenia nového supermarketu, do najbližšieho upratovania verejného priestoru (v zahraničí).

Dokumentácia na stiahnutie

PDF

 1. Katalógový list série NDC (PDF)
 2. Užívateľská príručka digitálnych hodín NDC (PDF)
 3. Možnosti synchronizácie času prostredníctvom GPS (PDF)
 4. GPS Receiver 67 5DC RS232 – zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu
  (zapojenie s jednými digitálnymi hodinami NDC) (PDF)
 5. GPS Network Time Server RS485 – zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu
  (zapojenie s jednými digitálnymi hodinami NDC) (PDF)
 6. GPS Network Time Server RS485 – zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu
  (zapojenie s viacerými digitálnymi hodinami NDC) (PDF)
 7. Digitálne hodiny NDC v Systéme jednotného času – master hodiny Network Time Server
  s výstupmi 4x RS485
  (zapájacia schéma – montáž do skrine typu "Rack" alebo "Schrack") (PDF)

Digitálne hodiny e-Shop