Digitálne hodiny pre zobrazovanie času - LAN - NTP -
NDC 160/4 R L20 PoE Ethernet NTP

Popis

Použitie:

Digitálne hodiny NDC 160/4 R L20 PoE Ethernet zobrazujú reálny čas, ktorý je synchronizovaný s centrálnym časovým serverom NTP prostredníctvom siete LAN. V časových intervaloch, nastavených prostredníctvom ovládacieho softwéru, sa na displeji zobrazuje čas pracovnej prestávky. Po ukončení prestávky sa na displeji znova zobrazí reálny čas. Začiatok a koniec prestávky sú oznamované zvukovou signalizáciou*. Hodiny sú napájané priamo zo siete LAN cez PoE (napr. PoE rúter), prípadne môžu byť napojené na 230VAC cez lokálny PoE injektor s napájacim adaptérom. Rám hodín je vyhotovený z eloxovaného hliníka platinovo matnej farby. Zobrazovacie LED diódy sú vysoko svietivé s vyžarovacím uhlom 120°. Súčasťou dodávky je aj naklápacia konzola na zadnom paneli.                                                        *Zvuková signalizácia (siréna) je v ponuke ako voliteľné príslušenstvo za 45,00 EUR. Parametre sirény: 12V (napájanie priamo z hodín), 95dB).

Bližšie informácie:

  • Zobrazovanie vo formáte HH:MM, HOD:MIN.
  • Pripojenie na LAN sieť s možnosťou synchronizácie s časový serverom NTP.
  • Možnosť zapojenia viacerých hodín do systému jednotného času.
  • Možnosť nastavenia až 10 pracovných zmien a prestávok so zvukovou signalizáciou pomocou pomocou špeciálnej aplikácie pre PC.
  • Napájanie priamo zo siete LAN prostredníctvom PoE rútrov.
  • 7-segmentové supersvietivé LED zobrazovacie prvky, pozorovací uhol 120°.
  • Rámček vyhotovený z eloxovaného hliníkového profilu platinovej matnej farby.

Na stiahnutie: