DataloggerTH– monitorovanie kvality vzduchu

DataLoggerTH – Logovací softvér pre ELEN NDA displeje a THS snímače

Názov Verzia Dátum OS Veľkosť
Popis

Manuál (pdf)

Nová verzia 29.11.2023 !

Opravené problémy: Neumožňuje spúšťanie duplicitných inštancií aplikácie.

Rieši chybovú hlášku: Memory access violation po novej aktualizácii Windows 10 a 11.

 

3.02.07 29.11.2023 Windows-11, 10, 8, 7
8,76MB

Logovací softvér pre displeje NDA a snímače THS.
Nová verzia:
- notifikácie e-mailom
- grafy priebehov
- tabuľka histórie
- databáza SQL

Manual (pdf)

Staršia verzia

1.21.02 16.03.2021 Windows-10, 8,7, XP 5,1MB Logovací softvér pre displeje NDA a snímače THS.  - staršia verzia

Logovanie meraných údajov: teplota [°C/°F], relatívna vlhkosť [%RH], absolútna vlhkosť [g/m3], CO2 [ppm]
podľa typu snímača.