zmena adresy Profibus DP

Zmena adresy Profibus DP v LED displejoch ELEN LED

 Názov  Verzia  Dátum
 OS Veľkosť  Poznámky
bootloader_3.01.15x(zip)
3.01.15x 
29.11.2019
Windows XP/7/8/10
1.4MB

Softér na zmenu adresy Profibus DP.
Inštrukcie