Váhový priemyselný LED displej
NDE 100/5 W R

Popis

Počet číslic5
Formát čísel8.8.8.8.8.
Typ LED prvkov7-segmentové supersvietivé LED, vhodné pre použitie v interiérových svetelných podmienkach, svietivosť cca 46 mcd na segment, pozorovací uhol 120°
Špeciálne znakyNET, -0-, t, kg, g
Výška znakov100 mm
Farba LED prvkovčervená
Dosah čitateľnosti40 m
Vstupy / výstupynapájanie 230 VAC – vyvedený 3-žilový kábel cez priechodku, dĺžka 2 m;
dáta RS485 – údajový konektor, skrutkovací terminál
Typ rámčekarámček je vyhotovený z eloxovaného hliníkového profilu
Úroveň krytiaIP 20 (vhodné len pre vnútorné prostredie, ľahký priemysel alebo kancelárske prostredie)
Komunikačné rozhranieštandardne sériová linka RS485 alebo RS232 s galvanickým oddelením;
na požiadanie za príplatok Profibus DP, Ethernet TCP/IP, BCD 24V s galvanickým oddelením vstupov, LonWorks FTT-10A, analógové vstupy (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, počítadlo impulzov) a iné
Komunikačný protokolELEN, Schenck DDP 8850, DDP 8861 (Disomat B, Disomat F),
Profibus DP, Intecont plus, Orbit Controls, LonTalk a iné na požiadavku
Napájanie110/230 VAC, 50 Hz
Rozmery740 mm x 210 mm x 76 mm
Hmotnosť5,2 kg

Použitie

Váhové displeje série NDE 100/5 W R L20 sú zariadenia určené pre váhové systémy na zobrazovanie výstupných hodnôt z merania hmotnosti. Okrem číselných údajov je zobrazovacia časť doplnená o špeciálne symboly pre váhové aplikácie: NET, -0-, t, kg, g.  


Zobrazovanie stavov pri meraní hmotnosti

 Zobrazenie jednotiek
 t, kg, g
 Čistá váha
 svieti symbol NET
 Vynulovaný ustálený stav
 svieti symbol -0-
 Neustálená váha
 bliká jednotka hmotnosti
 Ustálená váha
 jednotka hmotnosti nebliká
 Tára  bliká symbol NET
 Pretečenie displeja
 zobrazuje sa out
 Chyba riadiacej jednotky
 zobrazuje sa Err
 Prekročenie maximálnej nastavenej hodnoty
 zobrazuje sa ooo
 

Bližšie informácie

  • 7-segmentové supersvietivé LED zobrazovacie prvky, pozorovací uhol 120°;
  • rámček je vyhotovený z eloxovaného hliníkového profilu;
  • antireflexné čelné dymové sklo z 5 mm PMMA skla Perspex;
  • priemyselný údajový a napájací konektor zaručujú spoľahlivé elektrické pripojenie;
  • pohyblivá desatinná čiarka;
  • okrem štandardného rozhrania RS232/RS485 možnosť výberu – Ethernet TCP/IP, Profibus, BCD 24V s galvanickým oddelením vstupov, LonWorks FTT-10A, analógové vstupy (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, počítadlo impulzov) a iné na požiadavku;
  • Široký výber komunikačných protokolov – ELEN, Schenck DDP 8850, DDP 8861 (Disomat B, Disomat F), Intecont plus, Orbit Controls, LonTalk a iné na požiadavku.

Na stiahnutie

Katalógový list (PDF)