Zobrazovanie teploty a vlhkosti vzduchu - veľkoplošný teplomer a vlhkomer