Regulácia osvetlenia

budova obchodné centrum

ElenDim ponúka :

1.       Plynulú reguláciu osvetlenia s použitím digitálneho zbernicového systému DALI.

2.       Širokú aplikovateľnosť digitálnych prvkov regulácie a ich vysokú odolnosť proti  rušeniu.

3.       Možnosť nastavenia intenzity osvetlenia na základe technologických požiadaviek na osvetľovanie priestorov :

a.       zónová regulácia osvetlenia na základe požiadaviek investora

b.      nastavenie scén pre každý priestor jednotlivo

c.       každé svietidlo je možné samostatne nastaviť na akúkoľvek hladinu intenzity osvetlenia

d.      možnosti spínania svietidiel: všetky súčasne, po zónach, jednotlivo

e.      ovládanie  svietidiel:

                                                               i.      základné – obsluha na pracovisku z určeného miesta

                                                             ii.      užívateľské – nastavenie automatického režimu jednotlivých prevádzok podľa konkrétnych požiadaviek na  intenzitu osvetlenia

                                                            iii.      komfortné – nastavovanie pomocou PC a internetu  zodpovednou osobou

4.       Regulácia osvetlenia na základe intenzity denného svetla.

5.       Spätná kontrola funkčnosti jednotlivých svietidiel.

6.       Možnosť  dodatočnej úpravy nastavenia jednotlivých zón osvetlenia pri zmene využitia prevádzky, a to bez zmeny zapojovania svietidiel a elektroinštalácie.

7.       Minimalizácia spotreby elektrickej energie vplyvom využitia denného svetla a optimalizácie ovládania osvetľovania jednotlivých úsekov prevádzky.

8.       Optimalizácia životnosti svetelných zdrojov vplyvom regulácie príkonu svietidiel.

9.       Koncepčné riadenie všetkých priestorov a možnosť ďalšieho rozširovania v celom areáli (tzv. „stavebnicový systém“).

10.   Možnosť sledovania a regulácie osvetlenia na energetické maximá.

11.   Možnosť kontroly a merania príkonu osvetľovacieho systému.


Cenník komponentov regulácie osvetlenia ElenDim


Zdroj pre DALI

Cena bez DPH: 120,00 €
Cena s DPH: 144,00 €

ElenDim Controller

Cena bez DPH: 400,00 €
Cena s DPH: 480,00 €

ElenDim Spínač 2x mini

Cena bez DPH: 60,00 €
Cena s DPH: 72,00 €

ElenDim Spínač na DIN lištu

Cena bez DPH: 90,00 €
Cena s DPH: 108,00 €

ElenDim Svetelný senzor s krytím IP 65

Cena bez DPH: 90,00 €
Cena s DPH: 108,00 €

ElenDim Svetelný senzor do podhľadu

Cena bez DPH: 90,00 €
Cena s DPH: 108,00 €

Pohybový senzor DALI na stenu

Cena bez DPH: 90,00 €
Cena s DPH: 108,00 €

Pohybový a svetelný senzor DALI na stenu

Cena bez DPH: 100,00 €
Cena s DPH: 120,00 €

Pohybový senzor DALI do podľadu

Cena bez DPH: 90,00 €
Cena s DPH: 108,00 €

Pohybový a svetelný senzor DALI do podhľadu

Cena bez DPH: 100,00 €
Cena s DPH: 120,00 €

Prevodník DALI to PWM 4x 1-10V DAP-04

Cena bez DPH: 46,00 €
Cena s DPH: 55,20 €